Vi opfører os ordenligt

Sådan kører vi

Vi opfører os pænt

 

Landevej: 

Vi kører altid med hjelm

Vi overholder færdselsreglerne

Vi hilser på cyklister og  bilister

Vi cykler ud og hjem sammen 

Vi samler op - kører ned og henter sidste mand

Vi har lys på cyklen 

Vi kører 2/2 eller 1/1 på række MTB:

Vi kører altid med hjelm

Vi overholder færdselsreglerne

Vi hilser på cyklister og  fodgængere i skoven 

Vi cykler ud og hjem sammen 

Vi samler op - kører ned og henter sidste mand

Vi har lys på cyklen 

Fokus

Fokus på cyklen 

 

Landevej: 

Vi er opmærksomme på vejens forløb

Vi råber op ved forhindringer på vejen 

"Forfra- Bagfra-Se op-Grus - Hul- Stopper"

Vi råber op hvis vi drejer 

" Højre - Venstre" 

Vi melder tilbage hvis det går for stærkt 

"En NED - EN OP"  

Vi melder op gennem hele rækken så alle for informationen 

Vi kører 2/2 hvis der er plas på vejen 

Vi kører 1/1 ved bagfrakommende  trafik


MTB:

Vi kigger frem i sporet 

Vi råber op ved forhindringer på vejen 

"Forfra- Bagfra-Se op- Hul- Stopper"

Vi råber op hvis vi drejer 

" Højre - Venstre" 

Vi melder tilbage hvis der år for stærkt 

"En NED - EN OP"  

Vi sikrer at alle mand kommer med hjem